ચર્ચા:મુખપૃષ્ઠ બનાવી રહ્યા છો

Jump to navigation Jump to search

ચેતવણી: તમે તમારા સભ્ય નામથી પ્રવેશ કર્યો નથી. આ પાનાનાં ઇતિહાસમાં તમારૂં આઇ.પી. (IP) એડ્રેસ નોંધવામાં આવશે અને તમારૂં આઈ.પી. લોકો જાહેર રીતે જોઈ શકશે. માટે પ્રવેશ કરો અથવા તમે ખાતું બનાવો તો ફેરફારો તમારા સભ્યનામ હેઠળ થશે અને અન્ય ફાયદાઓ પણ મળશે.

મહેરબાની કરીને એ વાતની નોંધ લેશો કે Gyaanipediaમાં કરેલું બધુંજ યોગદાન Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) હેઠળ પ્રકાશિત કરેલું માનવામાં આવે છે (વધુ માહિતિ માટે Gyaanipedia:પ્રકાશનાધિકાર જુઓ). જો આપ ના ચાહતા હોવ કે તમારા યોગદાનમાં અન્ય કોઇ વ્યક્તિ બેધડક પણે ફેરફાર કરે અને તેને પુનઃપ્રકાશિત કરે, તો અહીં યોગદાન કરશો નહી.
સાથે સાથે તમે અમને એમ પણ ખાતરી આપી રહ્યા છો કે આ લખાણ તમે મૌલિક રીતે લખ્યું છે, અથવાતો પબ્લિક ડોમેઇન કે તેવા અન્ય મુક્ત સ્ત્રોતમાંથી લીધું છે. પરવાનગી વગર પ્રકાશનાધિકારથી સુરક્ષિત કાર્ય અહીં પ્રકાશિત ના કરશો!

રદ કરો ફેરફારો માટે મદદ (નવા પાનામાં ખુલશે)