"શૌનક ચક્રવર્તી" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

Gyaanipediaમાંથી
Jump to navigation Jump to search
ટેગ્સ: મોબાઈલ દ્વારા ફેરફાર મોબાઇલ વેબ સંપાદન
ટેગ્સ: મોબાઈલ દ્વારા ફેરફાર મોબાઇલ વેબ સંપાદન
 
લીટી ૧: લીટી ૧:
'''શૌનક ચક્રવર્તીનો''' જન્મ ડિસેમ્બર 23, 2000 (18 વર્ષ માટે) થયો હતો, કોલકત્તાના મેટ્રોપોલિટન શહેર, ભારત, એક ભારતીય લેખક છે. તેમના બાળપણથી તેમના લખાણો માટે તેમની ખુશી એ હતી કે તેઓ 2007 ના પ્રથમ ધોરણથી ડાયરી લખી રહ્યા હતા.g
+
'''શૌનક ચક્રવર્તીનો''' જન્મ ડિસેમ્બર 23, 2000 (18 વર્ષ માટે) થયો હતો, કોલકત્તાના મેટ્રોપોલિટન શહેર, ભારત, એક ભારતીય લેખક છે. તેમના બાળપણથી તેમના લખાણો માટે તેમની ખુશી એ હતી કે તેઓ 2007 ના પ્રથમ ધોરણથી ડાયરી લખી રહ્યા હતા.
  
 
ભારત ઇન્કમ જોધપુર, રાજસ્થાન, ભારત રાષ્ટ્રીયતા ભારતીય વ્યવસાય લેખક કવિ છે, ચિલ્ડ્રન્સ વાર્તાઓ, સંક્ષિપ્ત જીવનચરિત્ર લખે નાટક અને હિન્દી કવિતા નોંધપાત્ર કામ લખતા Ktektk વતન કોલકાતા, ભારત માતા-પિતા શ્રી શંકર ચક્રવર્તી (પિતા) શ્રીમતી Sharmista ચક્રવર્તી (મધર) એવોર્ડ - 2011 માં, શ્રેષ્ઠ સોશિયલ વર્કર 2011, કેર પ્રોમસ વેલ્ફેર સોસાયટી દ્વારા બેસ્ટ સોશિયલ વર્કર 2014 સ્વિચ કરો, તેમણે દરેકને મદદ કરવા દો.
 
ભારત ઇન્કમ જોધપુર, રાજસ્થાન, ભારત રાષ્ટ્રીયતા ભારતીય વ્યવસાય લેખક કવિ છે, ચિલ્ડ્રન્સ વાર્તાઓ, સંક્ષિપ્ત જીવનચરિત્ર લખે નાટક અને હિન્દી કવિતા નોંધપાત્ર કામ લખતા Ktektk વતન કોલકાતા, ભારત માતા-પિતા શ્રી શંકર ચક્રવર્તી (પિતા) શ્રીમતી Sharmista ચક્રવર્તી (મધર) એવોર્ડ - 2011 માં, શ્રેષ્ઠ સોશિયલ વર્કર 2011, કેર પ્રોમસ વેલ્ફેર સોસાયટી દ્વારા બેસ્ટ સોશિયલ વર્કર 2014 સ્વિચ કરો, તેમણે દરેકને મદદ કરવા દો.

૧૯:૪૦, ૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯એ જોઈ શકાતી હાલની આવૃત્તિ

શૌનક ચક્રવર્તીનો જન્મ ડિસેમ્બર 23, 2000 (18 વર્ષ માટે) થયો હતો, કોલકત્તાના મેટ્રોપોલિટન શહેર, ભારત, એક ભારતીય લેખક છે. તેમના બાળપણથી તેમના લખાણો માટે તેમની ખુશી એ હતી કે તેઓ 2007 ના પ્રથમ ધોરણથી ડાયરી લખી રહ્યા હતા.

ભારત ઇન્કમ જોધપુર, રાજસ્થાન, ભારત રાષ્ટ્રીયતા ભારતીય વ્યવસાય લેખક કવિ છે, ચિલ્ડ્રન્સ વાર્તાઓ, સંક્ષિપ્ત જીવનચરિત્ર લખે નાટક અને હિન્દી કવિતા નોંધપાત્ર કામ લખતા Ktektk વતન કોલકાતા, ભારત માતા-પિતા શ્રી શંકર ચક્રવર્તી (પિતા) શ્રીમતી Sharmista ચક્રવર્તી (મધર) એવોર્ડ - 2011 માં, શ્રેષ્ઠ સોશિયલ વર્કર 2011, કેર પ્રોમસ વેલ્ફેર સોસાયટી દ્વારા બેસ્ટ સોશિયલ વર્કર 2014 સ્વિચ કરો, તેમણે દરેકને મદદ કરવા દો.